Rezultati Javnog oglasa za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme – do 30.10.2019. godine

Magistar farmacije / 8 izvršilaca / puno radno vrijeme
Na određeno vrijeme – na godinu dana

Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive / 1 izvršilac / puno radno vrijeme
Na određeno vrijeme – do 30.06.2019. godine

Fakturista / 1 izvršilac / puno radno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme – do 30.10.2019. godine

Magistar farmacije / 8 izvršilaca / puno radno vrijeme
Na određeno vrijeme – na godinu dana

Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive / 1 izvršilac / puno radno vrijeme
Na određeno vrijeme – do 30.06.2019. godine

Fakturista / 1 izvršilac / puno radno vrijeme