JZU "Gradske apoteke" Tuzla

035 280 – 782
Ul. Albina i Franje Herljevića br.1
info@apoteke-tuzla.ba
AKAZ-LOGOTIP-KOLOR-60

Zahavalnica za doprinos u realizaciji aktivnosti i poboljšanju kvaliteta života oboljelih od dijabetesa

Dana 06.06.2024 godine u hotelu Tuzla održana je panel diskusija “Dijabetes nekad uz savremene tehnologije liječenja” koju je organizovalo UG “Novi Horozonti” Tuzla.
Razgovaralo se o dijabetesu i uticaju tehnologije u dijabetesu i liječenju dijabetesa i radu udruženja i pravima osoba sa dijabetesom.
Na panelu su učestvovali i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnici farmaceutskih kompanija, ZZO TK te medicinsko osoblje koje učestvuju u radu udruženja.
Naša Ustanova aktivno je uzeo učešće na panelu pruživši podršku u širenju prava osiguranih lica oboljelih od dijabetesa .

U predhodnom periodu smo sa UG Novi horizonti Tuzla potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji kojim je članovima Udruženja omogućen popust od 10% na proizvode namijenjene kontroli dijabetesa.

Za naš trud i dobru saradnju koju smo ostvarili sa udruženjem u predhodnom periodu u liječenju osiguranih lica oboljelih od dijabetesa dobili smo zahavalnicu za doprinos u realizaciji aktivnosti i poboljšanju kvaliteta života oboljelih od dijabetesa  sa područja Tuzlanskog kantona.