JZU "Gradske apoteke" Tuzla

035 280 – 782
Ul. Albina i Franje Herljevića br.1
info@apoteke-tuzla.ba
AKAZ-LOGOTIP-KOLOR-60

Javna zdravstvena ustanova “Gradske apoteke” Tuzla je zdravstvena ustanova u državnoj svojini, čiji je osnivač, Gradsko vijeće Tuzla a koja je registrovana za: snabdijevanje lijekovima stanovništva, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu, nabavku lijekova, čuvanje i izdavanje gotovih lijekova na recept i bez recepta, te izrađivanje, ispitivanje i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka.

Djelatnost se obavlja u osam apoteka, sedam apotekarskih depoa, Galenskom laboratoriju i dežurnoj službi, na području općine Tuzla i jednoj radnoj jedinici na području općine Banovići.

JZU Gradske Apoteke Tuzla je osnovana da razvija i unapređuje postupke rada u oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite, dajući prednost promociji zdravlja, prevenciji bolesti i zdravstvenom vaspitanju građana, bezbjednosti korisnika usluga i zaposlenih, omogućujući pojedincu, porodici i zajednici da aktivno učestvuju u tome.

Monografija JZU "Gradske apoteke" Tuzla

UVOD

Od svog nastajanja pa sve do danas apoteke su bile i ostale važan dio ukupnog zdravstvenog sistema, a samim tim i apotekarske brige kao ključne karike sigurnog i efikasnog zdravstvenog sistema te potrebe uske saradnje apotekara sa pacijentima, ali i drugim profesionalcima u području zdravstvene djelatnosti.

Danas Javna zdravstvena ustanova „Gradske apoteke“ Tuzla nije samo ime, već tradicija i sinonim farmaceutskog povjerenja kod naših pacijenata stečen kvalitetom i znanjem stručnih timova. Svaka uspješna zdravstvena ustanova mora posjedovati jasnu viziju budućnosti i pravca kretanja, liderstvo koje afirmiše zadovoljstvo, kreativnost, inovativnost zaposlenih i snažnu usmjerenost ka korisniku kao centralnoj interesnoj grupi ustanove.

JZU „Gradske apoteke“ Tuzla je osnovana da razvija i unapređuje postupke rada u oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite, dajući prednost promociji zdravlja, prevenciji bolesti i zdravstvenom vaspitanju građana, bezbijednosti korisnika usluga i zaposlenih, omogućavajući pojedincu, porodici, grupi i zajednici da aktivno učestvuju u tome.

Svoj razvoj JZU „Gradske apoteke“ Tuzla bazira na visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, mjerama i aktivnostima, unaprijeđenjem postojećih i uvođenjem novih metoda rada.

Svoju misiju JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, ostvaruje dosljednim poštovanjem etičkih principa, kreiranjem zdravstvene strategije, stručnim kadrom na svim nivoima, sistemom vrijednosti i standardima dobre apotekarske prakse.

ISTORIJAT APOTEKARSKE DJELATNOSTI U TUZLI

Prvi interes za proučavanje bosanskohercegovačke istorije farmacije javlja se krajem 19.stoljeća i usko je povezan sa istorijom medicine. Iz tog perioda su i prvi pisani dokumenti o farmaciji kao samostalnoj struci i pozivu u našim krajevima, a vezani su za administrativnu i vojnu organizaciju Bosne koju je proveo Omer-paša Latas.

Poslije ukidanja Zvorničkog sandžaka i osnivanja Tuzlanskog okruga, tuzlanskom paši su dodijeljena dvojica ljekara, Mehmed Said efendija i Muhidin beg bimbaša ( major ). Poznato je da je Mehmed Said efendija propisivao sirupe, kapi, masti i hapove (pilule) koji su spravljani u tadašnjoj apoteci. Prva apoteka u Tuzli koju je vodio Pantelakija bila je smještena u bivšoj maloj kafani, izgrađenoj za vrijeme vladavine Hilmi-paše.

PRVA APOTEKA U TUZLI

Skoro će 150 godina od otvaranja prve apoteke u Tuzli. Trenutno ih u Tuzli ima veliki broj, a o prvoj apoteci Tuzlanskom vremeplovu, Dragiša Trifković je pisao ovako:

Prva apoteka u Tuzli

GAVRO PECIKOVIĆ

“Prva apoteka u Tuzli nalazila se između nekadašnje zgrade «Vodovoda» i takođe nekadašnje specijalne Osnovne škole «Kosta Popov». Krajem sedme decenije devetnaestog vijeka u Tuzli su se nalazila dva ljekara, Grka iz Carigrada, Pantelaki i Manojlaki. Pantelaki je bio vojni ljekar bataljona turske vojske stacioniranog u Tuzli. Otvorio je prvu apoteku 1868. godine. Poslije njegove smrti, 1879. godine, apoteku preuzima Dalmatinac grčkog porijeka, Siminjiati, a 1888. godine apotekar Gavrilo Peciković, inače Novosađanin. Peciković ubrzo ovara novu apoteku evropskog tipa u svojoj novogradnji do stare zgrade Ivensticione banke, na mjestu nekadašnje prodavnice namještaja «Lesnina».

Peciković je bio gradski vijećnik Tuzle, jedan od osnivača Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Tuzli, dobrotvor mnogih drugih društava i akcija sve do smrti 1912. godine.”

Gledajući fotografiju stekne se utisak kao da su zgrade manje više iste kao i danas, a najveće promjene su na ljudima i ulicama. Kao da su prošla vremena kada su u Tuzlu raznim poslovima dolazili, a onda i ostajali stranci, sada odlaze Tuzlaci u potrazi za ako ne boljim, onda sigurnijim životom.

Krajem 19. stoljeća , tačnije 1893. godine magistar farmacije Simon Zaloscer osnovao je apoteku na mjestu i u zgradi gdje se i danas nalazi „Narodna“ apoteka u Tuzli. Apoteka je od svog osnivanja nosila naziv „Zvijezda“ i pod tim je nazivom funkcionisala sve do 1962. godine.

Od 1919 godine vođenje apoteke je preuzeo zet magistra Zaloscer-a mr. ph. Milan Azenštajn koji je na tom mjestu radio sve do svog penzionisanja 1947. godine.

Apoteka je za to vrijeme posjedovala savremenu opremu za izradu magistralnih i galenskih pripravaka, a sam magistar je vodio i ličnu zbirku magistralnih i galenskih pripravaka.

Kroz svoju historiju Apoteke su prošle kroz nekoliko reorganizacija i preregistracija ali pod nazivom JZU „Apoteka“ Tuzla svoju djelatnost obavljaju od  04.12.1992. godine kao Ustanova u državnom vlasništvu sa osnivačkom i upravnom nadležnošću Grada Tuzla.

Naknadno je 1998. godine naziv Ustanove promijenjen u JZU „Gradske Apoteke“ Tuzla koji nosi i danas.

ZGRADA U KOJOJ SE NALAZILA APOTEKA I NA SPRATU STAN PECIKOVIĆA

Why choose us

Travel and Aviation
Consulting

Consultants ranked firms on a scale of one to 10, based on prestige, firm culture, work-life balance, compensation, and other factors.

Financial Services
Consulting

We are a dynamic niche consulting firm that has been helping visionary financial services brands convey their true essence.

Business Services
Consulting

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Energy and Environment
Consulting

Engage with consumers and inspire the media — we ensure brands are seen and heard in all the right places.

Consumer Products
Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Surface Transport
& Logistics Consulting

The ConsultingWP firm scored highest for vacation policy, hours in the office, and overall satisfaction.

Our team

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?