O nama

Javna zdravstvena ustanova “Gradske apoteke” Tuzla je zdravstvena ustanova u državnoj svojini, čiji je osnivač, Gradsko vijeće Tuzla a koja je registrovana za: snabdijevanje lijekovima stanovništva, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu, nabavku lijekova, čuvanje i izdavanje gotovih lijekova na recept i bez recepta, te izrađivanje, ispitivanje i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka. Djelatnost se obavlja u osam apoteka, sedam apotekarskih depoa, Galenskom laboratoriju i dežurnoj službi, na području općine Tuzla i jednoj radnoj jedinici na području općine Banovići.

Historijat

Naša historija

Od svog nastajanja pa sve do danas apoteke su bile i ostale važan dio ukupnog zdravstvenog sistema, a samim tim i apotekarske brige kao ključne karike sigurnog i efikasnog zdravstvenog sistema te potrebe uske saradnje apotekara sa pacijentima, ali i drugim profesionalcima u području zdravstvene djelatnosti.

Danas Javna zdravstvena ustanova „Gradske apoteke“ Tuzla nije samo ime, već tradicija i sinonim farmaceutskog povjerenja kod naših pacijenata stečen kvalitetom i znanjem stručnih timova.

Opširnije: Historijat

Misija, vizija i strategija

Misija naše ustanove

JZU Gradske Apoteke Tuzla je osnovana da razvija i unapređuje postupke rada u oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite, dajući prednost promociji zdravlja, prevenciji bolesti i zdravstvenom vaspitanju građana, bezbjednosti korisnika usluga i zaposlenih, omogućujući pojedincu, porodici i zajednici da aktivno učestvuju u tome.

Plan i program rada Ustanove od 2014 do 2018