JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos magistra farmacije

JZU “Gradske apoteke” Tuzla, na osnovu Odluke direktora o potrebi zapošljavanja broj 08-719/19 od 05.08.2019.god., raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

  • 11 magistara farmacije na određeno vrijeme – godinu dana

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da je završio farmaceutski fakultet VSS-magistar farmacije
  • da posjeduje važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
  • da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva

Izabrani kandidati trebaju biti spremni za timski rad, rad u smjenama, noćni rad te rad u ap. depoima.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:

  • kopiju diplome završenog fakulteta
  • kopiju važeće licence nadležne komore
  • potvrdu o radnom iskustvu
  • uvjerenje o državljanstvu

Dokumentaciju dostaviti uz obavezno popunjen Prijavni obrazac, lično ili poštom na adresu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, A.i F. Herljevića br 1. najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavni obrazac možete pronaći na našoj web stranici: www.apoteke-tuzla.ba

Svi prijavljeni kandidati sa potpunom dokumentacijom će biti obaviješteni putem telefona i e-maila o vremenu održavanja usmenog dijela ispita.

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dostaviti će ljekarska uvjerenja.

O nama

Javna zdravstvena ustanova “Gradske apoteke” Tuzla je zdravstvena ustanova u državnoj svojini, čiji je osnivač, Gradsko vijeće Tuzla a koja je registrovana za: snabdijevanje lijekovima stanovništva, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu, nabavku lijekova, čuvanje i izdavanje gotovih lijekova na recept i bez recepta, te izrađivanje, ispitivanje i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka. Djelatnost se obavlja u osam apoteka, sedam apotekarskih depoa, Galenskom laboratoriju i dežurnoj službi, na području općine Tuzla i jednoj radnoj jedinici na području općine Banovići.

Detaljnije

PRIRODNI PREPARATI GALENSKOG LABORATORIJA

Poklonite sebi i svojim najdražim prirodne preparate za njegu kože lica i tijela

U vremenima kada smo sa svih strana putem medija i marketinških kampanja bombardovani mnogobrojnim kozmetičkim proizvodima nepoznatog porijekla zaboravljamo da su ponekad najbolji preparati za nas oni najjednostavniji, bez konzervanasa i aditiva. Upravo takve proizvode izrađujemo u Galenskom laboratoriju Gradskih Apoteka Tuzla.

Detaljnije

 

Spisak Apoteka i Apotekarskih Depoa

Apoteka "DOM ZDRAVLJA" Tuzla

Ul.Albina i Franje Herljevića br.1
035 280 – 785
domzdravlja.apoteka@bih.net.ba

Apoteka "SLATINA" Tuzla - DEŽURNA APOTEKA

Ul.Albina i Franje Herljevića br.3
035 280 – 784
apotekaslatina@hotmail.com

"NARODNA" apoteka Tuzla

Ul.Turalibegova 16
035 257 – 332
apoteka.korzo@bih.net.ba

Apoteka "SOLITER" Tuzla

Ul.M.Tita br.151
035 252 – 498
apoteka.soliter@bih.net.ba

Apoteka "DIJETETIKA" Tuzla

Ul.Albina i Franje Herljevića br.3
035 210 – 455
dijetetika@bih.net.ba

Apoteka "BANOVIĆI" Banovići

Ul.Branilaca Banovića 49
035 875 – 557
apoteka_banovici@bih.net.ba

Apotekarski depo "BUKINJE" Bukinje

Ul.Bukinjska 188
035 207 – 101
apoteka.bukinje@bih.net.ba

Apotekarski depo "HUSINO" Husino

Ul.Husinjske Partizanske Čete 2
035 803 – 036
apoteka.husino@bih.net.ba

Apotekarski depo "GORNJA TUZLA" Gornja Tuzla

Ul.Trg Mehmeda Huseinefendića br. 2
035 390 – 115
apoteka.gtuzla@bih.net.ba

Apotekarski depo "DRAGUNJA" Dragunja

Dom kulture Dragunja
035 801 – 969
apoteke.dragunja@bih.net.ba

Apotekarski depo "LIPNICA" Lipnica

Ul. Proleterskih brigada br.85
035 806-378
apoteka.lipnica@bih.net.ba

Apotekarski depo "MRAMOR" Mramor

Ul. 26 Augusta bb
035 810-828
apoteka.mramor@bih.net.ba

Apoteka "SJENJAK" Tuzla

Ismeta Mujezinovića 28
035 250 – 471
apotekasjenjak@outlook.com

Galenski laboratorij

Bajrama Malkočevića bb
035 266 – 185
galenski@bih.net.ba

Apotekarski Depo "DOBRNJA" Dobrnja

Društveni dom Dobrnja
035 388 – 121
depodobrnja@bih.net.ba

Apoteka "RADNIK" Tuzla

Rudarska 73
035 210 – 60
gradske.apoteke@bih.net.ba

apotekarski depo Simin Han" Tuzla

Stara Solana 89, Simin Han
035/394-136

Imate pitanja na koja Vam možemo odgovoriti?