JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Kliknite ovdje

 

 

Saopštenje za javnost

Radi raznih natpisa koji su se pojavili u medijima odmah nakon pretresa službenih prostorija JZU “Gradske apoteke” Tuzla dana 19.11.2020. godine, obavljenog od strane krim policije, koji predstavljaju potpuno nepotrebno iznošenje neosnovanih insinuacija u vezi navodnih nezakonitih radnji u JZU “Gradske apoteke” i njenog rukovodstva. Kako je već u objavljenim člancima i izjavama navedeno, istraga vezana za nabavku lijekova je po nalogu Tužilaštva TK vođena pune 3 godine i za taj period je izuzeta sva materijalna dokumetnacija vezana za nabavku lijekova, izvršene su revizije poslovanja (vanjske i interne), te vanredne revizije, i niti u jednoj toj provjeri nije utvrđena bilo kakava nepravilnost u radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla.

Stoga ovakvi zlonamjerni natpisi u medijima služe samo interesima pojedinaca, koji već godinama nastoje onemogućiti dalji rad javnih ustanova, koje su osnovane upravo radi zadovoljavanja interesa svih građana. Vršenje pretresa lica i prostorija, koje se obavlja u prisustvu velikog broja uposlenika krim-sektora i gotovo istovremeno senzacionalističko objavljivanje slika i neprimjerenih popratnih tekstova uz njih na većem broju portala nikako ne može biti u službi javnosti i utvrđivanja stvarnih činjenica, nego naprotiv stvaranja slike kako je neko odgovoran prije nego je proveden i predistražni postupak i odlučeno ima li uopće osnova za pokretanje istrage, čime se istovremeno vrši pritisak na tužilaštvo i cijelo pravosuđe, koje bi moralo biti neovisno u svom radu i ne bi smjelo podlijegati bilo kakvim pritiscima.

Cijeneći izneseno pozivamo da se neprovjerene informacije ne iznose na portalima i drugim medijima, te prestane na navedeni način nanositi šteta JZU “Gradske apoteke” Tuzla i zaposlenim u njoj.

Obzirom da se radi o predistražnim radnjama uprava JZU “Gradske apoteke” Tuzla neće davati nikakve izjave povodom istih. U isto vrijeme sve zainteresirane portale i medije upućujemo na zvanične izjave nadležnih istražnih organa.

Direktor Ustanove

Aida Nišić,mr.p

 

SPISAK KANDIDATA KOJI SU STEKLI USLOVE IZLASKA NA USMENI ISPIT

SPISAK KANDIDATA MOŽETE PREUZETI U PDF FORMATU OVDJE

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Na određeno vrijeme na godinu dana za radno mjesto

 1. Magistar farmacije / 6 izvršilaca / puno radno vrijeme
JAVNI OGLAS U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.
PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 1. Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive / 1 izvršilac / puno radno vrijeme
JAVNI OGLAS U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

JAVNI OGLAS MOŽETE PREUZETI OVDJE.
PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Broj:  01- 38 /20
Tuzla, 14. 1. 2020.godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. stav (2) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj 4/19) i člana 47. stav (8) Statuta JZU „Gradske apoteke“ Tuzla u vezi sa Odlukom o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 01-34 /20 od 14. 1. 2020.godine i Odlukom o raspisivanju javnog oglasa broj: 01-36/20 od 14. 1. 2020.godine , direktor Ustanove  r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

I.

Na neodređeno vrijeme    za radno mjesto

 1. Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive / 1  izvršilac  / puno radno vrijeme

II.

Za navedeno radno mjesto potrebna je stručna sprema predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove. Uvjeti za prijem u radni odnos iz člana I. ove odluke su:

–  Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive

 1. Opšti uslovi, stručna sprema i stepen: Pravni fakultet 240 ECTS bodova, VSS, VII stepen
 2. Stručno zvanje, zanimanje, smjer: Diplomirani pravnik, Bachelor prava
 3. Potrebno radno iskustvo: 2  godine
 4. Posebni uslovi: Ispit općeg znanja (stručni ispit), Arhivarski ispit za VSS  koji se može naknadno položiti u dogovorenom roku.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. Prijavni obrazac
 2. Diplomu o završenoj školi
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu/ uvjerenje o položenom arhivarskom ispitu ako je isti položen /
 6. Kratku biografiju

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Potpunom prijavom se smatra prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos, sa obavezno popunjenim prijavnim obrascem koji možete pronaći na našoj web stranici „www.apoteke-tuzla.ba“.

Komisija će sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz Javnog oglasa održati ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio ispita, Komisija će provesti putem provjere znanja kandidata o poslovima i materiji u vezi sa radnim mjestom za koje se prijavljuju.

Komisija će nakon održanog pismenog dijela održati i usmeni dio ispita, odnosno intervju koji se sastoji od informacija o dosadašnjem radu i iskustvu kandidata na poslovima za koje se prijavljuju.

Pismeni i usmeni dio ispita će biti održani na isti dan.

Kandidati će o vremenu održavanja ispita biti obaviješteni putem telefona.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

JZU „Gradske apoteke“ Tuzla , ul. Albina i Franje Herljevića 1, 75000 Tuzla sa naznakom „Prijava na javni konkurs“- ne otvarati.

U prijavi obavezno navesti adresu i kontakt telefon.

III.

Kandidati se u radni odnos prijavljuju putem Javnog oglasa.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici Ustanove www.apoteke-tuzla.ba i web stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Kandidat koji bude primljen na navedeno radno mjesto će dostaviti  ljekarsko uvjerenje.

Izabrani kandidat treba da bude spreman na timski rad.

 

Dostaviti:

1x Služba za zapošljavanje TK

1x Oglasna ploča Ustanove

1x Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove

1x a/a

Direktor Ustanove

/ Aida Nišić, mr.ph. /

O nama

Javna zdravstvena ustanova “Gradske apoteke” Tuzla je zdravstvena ustanova u državnoj svojini, čiji je osnivač, Gradsko vijeće Tuzla a koja je registrovana za: snabdijevanje lijekovima stanovništva, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu, nabavku lijekova, čuvanje i izdavanje gotovih lijekova na recept i bez recepta, te izrađivanje, ispitivanje i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka. Djelatnost se obavlja u osam apoteka, sedam apotekarskih depoa, Galenskom laboratoriju i dežurnoj službi, na području općine Tuzla i jednoj radnoj jedinici na području općine Banovići.

Detaljnije

PRIRODNI PREPARATI GALENSKOG LABORATORIJA

Poklonite sebi i svojim najdražim prirodne preparate za njegu kože lica i tijela

U vremenima kada smo sa svih strana putem medija i marketinških kampanja bombardovani mnogobrojnim kozmetičkim proizvodima nepoznatog porijekla zaboravljamo da su ponekad najbolji preparati za nas oni najjednostavniji, bez konzervanasa i aditiva. Upravo takve proizvode izrađujemo u Galenskom laboratoriju Gradskih Apoteka Tuzla.

Detaljnije

 

Spisak Apoteka i Apotekarskih Depoa

Apoteka "DOM ZDRAVLJA" Tuzla

Ul.Albina i Franje Herljevića br.1
035 280 – 785
[email protected]

Apoteka "SLATINA" Tuzla - DEŽURNA APOTEKA

Ul.Albina i Franje Herljevića br.3
035 280 – 784
[email protected]

"NARODNA" apoteka Tuzla

Ul.Turalibegova 16
035 257 – 332
[email protected]

Apoteka "SOLITER" Tuzla

Ul.M.Tita br.151
035 252 – 498
[email protected]

Apoteka "DIJETETIKA" Tuzla

Ul.Albina i Franje Herljevića br.3
035 210 – 455
[email protected]

Apoteka "BANOVIĆI" Banovići

Ul.Branilaca Banovića 49
035 875 – 557
[email protected]

Apotekarski depo "BUKINJE" Bukinje

Ul.Bukinjska 188
035 207 – 101
[email protected]

Apotekarski depo "HUSINO" Husino

Ul.Husinjske Partizanske Čete 2
035 803 – 036
[email protected]

Apotekarski depo "GORNJA TUZLA" Gornja Tuzla

Ul.Trg Mehmeda Huseinefendića br. 2
035 390 – 115
[email protected]

Apotekarski depo "DRAGUNJA" Dragunja

Dom kulture Dragunja
035 801 – 969
[email protected]

Apotekarski depo "LIPNICA" Lipnica

Ul. Proleterskih brigada br.85
035 806-378
[email protected]

Apotekarski depo "MRAMOR" Mramor

Ul. 26 Augusta bb
035 810-828
[email protected]

Apoteka "SJENJAK" Tuzla

Ismeta Mujezinovića 28
035 250 – 471
[email protected]

Galenski laboratorij

Bajrama Malkočevića bb
035 266 – 185
[email protected]

Apotekarski Depo "DOBRNJA" Dobrnja

Društveni dom Dobrnja
035 388 – 121
[email protected]

Apoteka "RADNIK" Tuzla

Rudarska 73
035 210 – 60
[email protected]

apotekarski depo Simin Han" Tuzla

Stara Solana 89, Simin Han
035/394-136

Imate pitanja na koja Vam možemo odgovoriti?